Site Overlay

OmOss

Köpa faktura innebär att ett företag, oftast ett så kallat factoringföretag, köper en faktura av ett företag, eller privatperson. Detta har blivit en mycket vanlig företeelse på senare tid. När factoringföretag går med på att köpa faktura av ett företag gör det att företagaren kommer åt pengar snabbare än om han måste vänta på att kunden ska betala sin faktura. Detta kan ge ett företag möjlighet att expandera, eller i mindre positiva fall, överleva, när de kan omvandla sina krav på kunderna till verkliga pengar på ett snabbt sätt. Den som då står i begrepp att köpa faktura gör, när de får fakturan, en kreditbedömning av den kund som fakturan avser, och om denna bedömning blir positiv, går köpet igenom och säljaren av fakturan får sina pengar omgående. Provisionen, eller kostnaden som den som ska köpa faktura tar ut dras då från summan som betalas ut. Den som då ska köpa faktura får då också ta över hela ansvaret för fakturan. Skulle inte kunden betala, så är det den som valt att köpa faktura som får se till att pengarna kommer in. Påminnelser i första hand, men det kan  också gå så långt som till inkassokrav och indrivning via kronofogden. Det är naturligtvis en lättnad för säljaren att slippa stå för dessa åtgärder.

Köpa faktura - vem använder sig av fakturaköp?

Vilket företag som helst kan använda sig av fakturaköp som en taktisk finansiering. Men, det är vanligast bland företag som har en fast skara kunder som ska faktureras regelbundet. Kravet för att ett finansföretag ska köpa faktura är att varan är levererad, eller att fakturerad tjänst är utförd.
De kan också köpa faktura. Vad som sålts eller utförts spelar ingen roll för den som ska köpa fakturorna, inte heller om det är svenska eller utländska fakturor

De företag som erbjuder sig att köpa faktura ger säljaren valmöjligheten att sälja alla sina fakturor löpande, eller om man bara vill sälja vid de tillfällen när man behöver få loss pengar snabbt.
Många kunder struntar idag i att betala sina fakturor i tid. I genomsnitt beräknas att företagens fakturor betalas tio dagar efter sista betalningstid. Detta ger fordringsägarna, företagen, stora utgifter. Dels är det administrativa kostnader, för att försöka få in dessa pengar, dels är det räntekostnader och kanske också kundförluster. Med tanke på detta är det till stor fördel för många företag om det finns någon som kan köpa faktura och överta den risken.

Köpa faktura - hjälp för företaget

Den så kallade factoringen, dvs när ett finansföretag väljer köpa faktura av andra företag, är också ett sätt för företag att få krediter. Fakturaköp kan också kallas fakturabelåning. Företaget får ju ut pengar innan  kunden betalat, och på så sätt blir det en kredit för företaget. Om inte kunden skulle bedömas som kreditvärdig i den prövning som köparen av fakturan gör inför köpet, betalas inte summan ut omgående, utan först efter att kunden betalat.

Den främsta hjälpen för ett företag, ligger kanske inte i det finansiella, utan mer i det administrativa. Att man kan slippa allt arbete som fakturorna för med sig kan vara en stor fördel för många företag. Att någon annan tar över både jobb och ansvar, och företaget kan koncentrera sig på sin huvudsakliga verksamhet kan vara viktigt.

En annan aspekt på att få någon att köpa sina fakturor är att man då minskar företagets riskexponering och får lättare i förhandlingar med banken när man tänker låna i framtiden.

Factoring används oftast av större och medelstora företag, men skulle kanske egentligen vara en större hjälp i små företag. Men, där sätter kostnaderna kanske stopp. Att någon köper fakturorna gör ju att man inte får ut hela fakturasumman, och det är svårare för ett litet företag att kunna ta den kostnaden.